Национална Априловска гимназия

От Gabrovowiki
Версия от 10:45, 2 януари 2024 на Admin (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Национална Априловска гимназия. Изображение: Gabrovowiki.com
Обща информация
Основаване 1835 г.
Вид гимназия
Уебсайт www.nag-school.org
Електронна поща mail@nag-school.org
Телефон 066/80 70 11
Адрес ул. "Априловска" 15
Емблема
NAG-logo.jpg
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Националната Априловска гимназия е наследник на първото новобългарско светско училище, създадено в Габрово през 1835 г.

История

Габрово е наричан люлка на новобългарското светско образование през Възраждането, защото тук на 2 януари 1835 г. е открито първото българско светско училище по метода Бел-Ланкастер с дарения на родолюбивите габровци Васил Априлов, Никола Палаузов, Васил Рашеев и др. За нуждите на училището се създават първите учебници, помагала и пособия, които се възприемат като еталон от по-късно възникналите български училища.

От 1872 г. Габровското училище прераства в първата пълна гимназия в поробените български земи.

От 1889 г. тя приема името на своя благодетел Васил Априлов и се нарича Априловска гимназия.

Нов етап в развитието на гимназията започва от 1988 г., когато на 25 януари Министерството на културата, науката и образованието утвърждава нов статут на гимназията, С него тя се превръща в средно училище с хуманитарен профил, с курс на обучение от 8 до 12 клас, с национален прием на ученици, без ограничения в социално отношение.

От 1992 година тя става държавно училище с името “Национална Априловска гимназия”. обособяват се четири профила - по български език и литература; по история, археология и етнография; по философия, социология и право и по култура, изкуствознание и естетика.

Началото започва с разработването на учебните планове и програми и тяхното приложение от учебната 1988/89 г. Компетентни научни колективи от българските висши учебни заведения Софийският университет, университетите в Пловдив, Велико Търново и Шумен подготвят съдържанието и проблематиката на учебните програми като гаранция за новия образователен модел. Новите програми включват хорариум от часове по археология, етнография, езикознание, журналистика, реторика, основи на театралното дело, история на културата и др., както и специализирани практики в музеи, архиви, библиотеки, местни медии, археологически разкопки.

Още през 1988 г. на първите приемни изпити се явяват 655 кандидати от 44 населени места в България, от които 120 с най-добри резултати формираха първия хуманитарен випуск на гимназията.

Национална Априловска гимназия днес

Интересът към гимназията не намалява и днес. Това налага откриването на чуждоезиков профил с паралелки, изучаващи английски, френски и немски езици, а което се отговаря на съвременните нужди на българското общество. Източник на удовлетворение са отличният успех в края на всяка учебна година, както и реализацията във висши учебни заведения, в които постъпват 95% от възпитаниците на Априловската гимназия. Гордост за гимназията са учениците, приети за студенти във висши учебни заведения в страната без конкурсен изпит, след блестящо представяне на национални олимпиади по философия.

Профили на обучение

Националната Априловска гимназия е асоциирана към ЮНЕСКО чрез хуманитарно и езиково обучение в пет профила:

Чуждоезиков - Английски език (с ІІ ЧЕ немски/френски език) - 26 ученика. Профилиращи предмети са английски език, втори чужд език (френски език - 13 ученика; немски език - 13 ученика), БЕЛ, история. Изучават се още TOEFL, технологии на английския език и странознание.

Чуждоезиков - Английски език (с ІІ ЧЕ гръцки език) - 26 ученика. Профилиращи предмети са английски език, втори чужд език (гръцки език), БЕЛ, история. Изучават се още странознание, TOEFL и технологии на английския език.

Чуждоезиков - Немски език (с ІІ ЧЕ английски/френски език) - 26 ученика. Профилиращите предмети са немски език, английски език, БЕЛ, история. Изучават се още Тест DaF, странознание и технологии на немския език.

Хуманитарен - Български език и литература - 26 ученика. Профилиращи предмети са БЕЛ, английски език и история. Още се изучават журналистика, народопсихология, текстообработка, естетика, риторика, история на културата.

Хуманитарен - История - 26ученика. Профилиращи предмети са история, английски език и БЕЛ. По учебен план се изучават и етнография, археология, гражданско и семейно право, история на културата.

Успехи на учениците

Ученици от Априловската гимназия още през 1994/95 г. участват успешно и в специалните конкурси на фондация “Отворено общество” за едногодишно обучение в частни и държавни колежи в САЩ, както и успешно взимат езикови дипломи за немски език, в конкурс организиран от Австрийското посолство в София. От 1991 г. Априловската гимназия се присъедини към системата на асоциираните училища към ЮНЕСКО. Това дава възможност за ползотворна работа по основната тема “Националното самоопределение като отношение към световната култура”. Над 30 ученика участваха в списването на брошурата “Посетете България”. Гимназията е домакин и участник на националната изложба “Против ксенофобията, расизма, антисемитизма и нетолерантността”, взема участие и в субрегионален фестивал на гръцкия остров Хиос, посветен на 50-годишнината от създаването на ООН и ЮНЕСКО, в инициативата на организацията в Дубровник, както и в първия Младежки форум, изучаващ световното културно наследство. В Норвегия по програмата на ЮНЕСКО се проведе екологична експедиция “Боженка” в района на архитектурно-историческия резерват “Боженци” край Габрово и образователната програма “Околна среда и екологични проблеми” към Регионален център по околна среда и екология за Източна Европа със седалища Будапеща.

Учениците от Националната Априловска гимназия имат безспорни успехи и традиционни призови места при участието си на много национални конкурси и състезания: исторически конкурс “Родолюбие” и литературните конкурси “Букварът на новото време”, “Език свещен на моите деди”, организирани от Международната фондация “Св.Св.Кирил и Методий” и др.

Утвърденото българско литературно списания “Родна реч” и национални и регионални младежки литературни конкурси, отличават ежегодно поетичните ни таланти. В гимназията се реализират и първите издателски опити на младите поети - стихосбирките “Невинност е детето” и “Аквариум за неми песъчинки”. Авторитетът на гимназията се поддържа и от нивото на участниците ни в математически състезания - най-масовото математическо състезание в света “Австралийско кенгуру”, конкурсите на списание “Математика”, състезания по информатика и математическа и компютърна лингвистика.

Източници

nag-school.org