АЕК "Етър"

От Gabrovowiki
Архитектурно-етнографски комплекс "Етър". Изображение: АЕК "Етър"
Обща информация
Създаване 7 септември 1964 г.
Вид музей на открито
Лятно работно време от 1 май до 30 септември: 9.00 ч. - 18.00 ч. (без почивен ден)
Зимно работно време от 1 октомври до 30 април: 9.00 ч. - 16.30 ч. (без почивен ден)
Уебсайт www.etar.org
Електронна поща etar_gabrovo@abv.bg
Телефон 066/ 80 18 30
Адрес кв. "Етъра"
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Архитектурно-етнографски комплекс "Етъра" е първият музей на открито в България.


Създаване на музея

АЕК "Етър" е първият по рода си музей в България. Той е открит на 7.09.1964 г. Музеят е разположен ва 8 км. южно от гр. Габрово. Идеята за създаването на Етъра приднадлежи на Лазар Донков. "В досегашните музейни експозиции не можеше да се постави зрителят в непосредствен контакт с отминалата действителност. Всичко това беше причината - пише Донков - да се роди у мен мисълта да се създаде действащ музей на открито.... за да може миналото да стане видимо, лесно за възприемане и разбиране, да може да се съхрани това огромно национално богатство."

Изграждането на музея се осъществява чрез три основни метода: реставрация на обекти, заварени на терена; пренасяне на оригинални съоръжения и пресъздаване на сгради по предварително направени заснемания (копия на оригинали).

Настоящето на музея

В музея са разположени 50 обекта - технически съоръжения на вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение. Целта на музейната експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и Габровския край през Възраждането - втората половина на ХVІІІ в. и ХІХ в. Това е време, когато в града се развиват над 26 занаята, чиито изделия намират пазар в Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола. През 1835 г. тук се открива Първото светско новобългарско училище. Благоприятните икономически и политически промени, настъпили в империята сред 30-те години на ХІХ в. допринасят за издигането на Габрово като значителен стопански, духовно-просветен и търговски център.

Източници

www.etar.org