Апронекс

От Gabrovowiki
Обща информация
Дейност Автоматизация, силова електроника, ултразвук, лабораторно оборудване, инженеринг
Телефон +359 66 81 93 00, +359 885 03 85 44, +359 66 81 93 02
Адрес 5300 Габрово, бул. Трети Март 87, ПК 187
Уебсайт www.apronecs.bg
Електронна поща contact@apronecs.bg
Основаване 1989
Управител(и) -
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Фирма "Апронекс" ООД е създадена през 1989 г. и има производство в областите автоматизация, силова електроника, ултразвук, лабораторно оборудване, инженеринг.

Обща информация

Фирма АПРОНЕКС е основана през 1989 г. в град Габрово като частно дружество по указ 56. Наименованието е абревиатура от Апаратно и ПРограмно Осигуряване На Електронни и Компютърни Системи, обозначаващо, съгласно тогавашното законодателство, предмета на дейност. През 1995 г. фирмата се регистрира като Дружество с ограничена отговорност по Търговския закон.

През 2006 г. Апронекс ООД разработва и внедрява система за управление на качеството. В началото на 2007 г. Bureau Veritas сертифицира фирмата, съгласно стандарта ISO 9001:2000, със сертификат за одобрение No 212305.

Три години по-късно, в началото на 2010 г., фирмата е успешно ресертифицирана от SGS България. Актуалният сертификат е с номер HU10/4663.

Производство

Започнали преди повече от 25 години с изработката на машини и оборудване по задание на клиента, днес фирмата е предпочитан партньор и утвърден производител на българския пазар. Заедно със специализираните машини, разработени съгласно специфичните изисквания на клиентите, фирмата произвежда малки серии OEM продукти, както и изделия под собствени търговски марки.

АПРОНЕКС ООД притежава голям опит в автоматизирането на различни системи за управление на технологични процеси както и всички видове произвеждащи машини.

Фирмата е проектирала серия от уреди за локална и глобална автоматизация, включваща таймери, термоконтролери, броячи, релета за време и процес-контролери, със възможност за включване в локална мрежа с помощта на специализиран софтуер, разработен от АПРОНЕКС.

АПРОНЕКС ООД предлага тръбни, муфелни и камерни пещи, специално разработени за лабораторни или индустриални съоръжения за топлинна обработка, изискващи прецизен контрол на температурата, съоръжения за химичен анализ, обемно закаляване, отгряване, сушене или нагряване на всякакъв вид изделия.

АПРОНЕКС ООД проектира и произвежда широка гама от силови електронни устройства и оборудване, приложими за различни технологични процеси и системен контрол. Произвежданото оборудване включва: адаптивни силови източници, машини за индукционно нагряване, топене, закаляване и отгряване, ВЧ комутатори, постояннотокови инверторни заваръчни апарати и др.

Ултразвуковите устройства, произвеждани от АПРОНЕКС ООД са разработени на базата на новата H.P.P. Технология, която реализира един съвсем нов подход в света на ултразвуковите технологии. Технологията позволява програмиране и управление на всички звукови параметри, което осигурява изключителна свобода на управление и висока ефективност на работа за всяка сложна механична система, състояща се от произволни резониращи елементи.

Дестинация Успех

Цветан Недков от "Апронекс" ООД е един от 20-те съвременни габровски предприемачи, които се включиха с видеоинтервю в проекта „Дестинация Успех. П.К. 5300“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово. Проектът се реализира по Програма "Младежки дейности" с финансовата подкрепа на Община Габрово. Гледайте видеоинтервюто в сайта biz.gabrovo.net.

Източници

www.apronecs.bg