Благолаж

От Gabrovowiki
Статуетка на националната среща-наддумване "Благолаж". Изображение: Дом на хумора и сатирата
Обща информация
Години на провеждане 1985 - до момента
Място на провеждане Дом на хумора и сатирата
Време на провеждане май, всяка нечетна година
Вид хумористична среща-наддумване
Организатор Дом на хумора и сатирата
Партньори -
Финансова подкрепа -
Уебсайт www.humorhouse.bg
Електронна поща humorhouse@mail.bg
Телефон 066 / 80 72 29
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

Националната среща-наддумване БЛАГОЛАЖ се провежда през месец май, всяка нечетна година като част от Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата, организирано от Дома на хумора и сатирата.

Национална среща-наддумване

Тя има за цел да разкрива богатството на българския комичен прозаичен фолклор, да дава възможност на сладкодумци от всички краища на страната, но и на българи, живеещи в чужбина, да проявят разказваческите си умения. БЛАГОЛАЖ е плод и на интереса към габровския хумор, към неговото издирване, събиране и проучване.

История

Първата национална среща се провежда на 20 май 1985 година. Но благодатната почва за нея започва да се подготвя още през 1975 година, когато в Дома на хумора и сатирата се създава направление “Етнография и фолклор”. Една от основните задачи на направлението е издирване и събиране на комичен словесен фолклор – вицове, анекдоти, фабулати и др. И макар и тогавашният политически режим в България да не предполага свободното разказване на вицове и анекдоти, през 1979 година, по време на националния фестивал на хумора в Габрово, журналистката Румяна Цинцарска, която води фолклорни предавания по БТ и БР, успява импровизирано да осъществи наддумване със самодейци разказвачи, дошли за Прегледа на художествената самодейност. В резултат на широката теренна работа на направление "Етнография и фолклор" през 1981 година се появяват научни публикации и сборници с комичен фолклор. През 1982, 1983 и 1984 година се провеждат срещи на сладкодумци от села и градове близо до Габрово.

През 1984 година направление “Етнография” разработва официалния статут на Националната среща-наддумване, утвърден от тогавашния Комитет за култура през 1985 година. Месец преди откриването на Първата национална среща, на 1 април, 1985 година в Дома на хумора и сатирата се провежда вицмаратон, в който се включват разказвачи от Габрово и представители на хумористичните клубове в страната.

Официалното летоброене на Националните срещи-наддумване започва именно през 1985 г. с Първата среща. Тя е по замисъл на журналистките от БТ и БР Румяна Цинцарска и Катя Воденичарова и редакция "Хумор, сатира и забава", която прави пълен запис и излъчване на срещата.

По предложение на фолклориста Мойсей Мойсеев, който работи в Дома през 1980-те, конкурсът е наречен БЛАГОЛАЖ - по името на персонажа от разказа "Косачи" на писателя Елин Пелин.

Организатори

Съорганизатори на събитието през годините са различни институции: Институтът за фолклор при БАН, Комитетът за телевизия и радио, Центърът за художествена самодейност при Комитета за култура, Центърът за обучение на чужденци в Габрово, Националният дарителски фонд “13 века България” – клон Габрово, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването, редакции на вестници и списания, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, Националното сдружение на ловците и риболовците в България, Държавната агенция за българите в чужбина и габровски фирми.

Награда

Голямата награда БЛАГОЛАЖ – пластичен приз камбанка, е дело на художника Петко Андреев, също член на екипа на Дома.

Носители на Голямата награда "Благолаж"

Носителите на Голямата награда БЛАГОЛАЖ са:

ЙОРДАН ТОДОРОВ, с. Синаговци, Видинско (1985)

АСЕН ИГНАТОВ, с. Гинци, Софийско (1987)

ТАНЯ БИКАРСКА, с. Дрен, Пернишко (1989)

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, София (1991)

ФЛОРА ЮРУКОВА, Разлог (1993)

ВЕСЕЛИНА БАБАДЖАНКОВА, Смолян (1995)

ЙОРДАН ЧУХОВСКИ, с. Гостилица, Дряновско (1997)

НИКОЛАЙ ДОЙНОВ, Враца (1999)

АСПАРУХ ЙОРДАНОВ, Русе (2001)

ТОРОС КИРЕМИДЖИЯН, София (2003)

НИКОЛА ИВАНОВ, с.Байлово, Софийско (2005)

МАРИЯ МАРКОВА, с. Дамяново, Севлиевско (2007)

ЕЛЕНА СТОЕВА, с. Нови Хан, Софийско (2009)

ДЕШКА СТЕФАНОВА, с.Разделна, област Варна (2011)

ГЕОРГИ ПЕТКОВ, с. Армени, област Габрово (2013)

Издания

Най-доброто от проведените 15 издания на БЛАГОЛАЖ се съдържа в 8 книжки от библиотека “Благолаж”, издадени от Музея ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА.

Източници

www.humorhouse.bg