Ден на Габрово

От Gabrovowiki
17 май е Денят на Габрово. Изображение: Facebook страница "Габрово - живият град"
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

17 май е обявен за Ден на Габрово.

История на датата

На 4 май 1860 г. йеромонах Неофит Соколски оставя паметна бележка в църковна книга в църквата "Света Богородица", че Габрово е провъзгласено за град. Всъщност, от 2 до 5 май 1860 г. в Габрово пребивават русенският областен управител Кямил паша и търновският каймакамин Феин паша, които участват в общоградските тържества. Според братя Гъбенски Габрово е обявено за град на 1 май.

Текстът от църковната книга на църквата "Света Богородица" гласи "1860 майа 4, Нашето село Габрово ся провъзгласи за град от тяхно превъзходителство Търновский и Русчушкий паши. За известие писах аз Неофит Георг. йеромонах Соколский".


Грешка в преизчисляването на датата

Датата 17 май е придобила гражданственост като Ден на Габрово - 17 май би трябвало да е преизчислената по нов стил дата 4 май, от която е запазена паметната бележка на йеромонах Неофит Соколски. Но всъщност при преизчисляването от стар към нов стил за датите от 19 век трябва да се добавят 12 дни, а за датите от 29. 02. 1900 г. до 31. 03. 1916 г. - 13 дни. Оттам идва и неточното преизчисляване понякога на дати от Възраждането. Следователно, по нов стил датата 4 май 1860 г. става 4+12 = 16 май, а не 17 май. Примери за неточност при преминаването от стар към нов стил има и в националната ни история - например денят на гибелта на Апостола е 18 февруари, а на Ботев - 1 юни. Но гражданственост са придобили датите 19 февруари и 2 юни.


Източници

Facebook страница "Габрово - живият град"