Полипрес

От Gabrovowiki
Обща информация
Дейност Рекламна агенция и полиграфически комплекс
Телефон +359 66/ 810 910, +359 66/ 810 920
Адрес 5300 Габрово, Западна Индустриална Зона
Уебсайт www.polypress.info
Електронна поща mbox@polypress.info
Основаване 1994
Управител(и) Надежда Любенова, Краси Мирчев
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

„Полипрес“ е рекламна агенция и полиграфически комплекс в Габрово, създадени през 1994 г.

Обща информация

„Полипрес“ е рекламна агенция и полиграфически комплекс, базирани във Габрово. Началото е поставено през 1994 г. "Полипрес" предлага пълно обслужване за рекламни и печатни нужди - рекламни материали, опаковки, етикети.

Производство

„Полипрес“ предлага затворен производствен цикъл и конт-рол върху протичането на процесите.

„Полипрес“ предлага услуги като дизайн, фотография, пред-печат, офсетов печат, книговезки услуги, цветни разпечатки, Web design. Сред продуктите на „Полипрес“ са печатни изделия, офис услуги и пособия, софтуер и разработки.

Компютърният отдел на „Полипрес“ предлага изграждане и поддръжка на компютърни системи, а също така и развойни дейности, като: разбработване на софтуер/хардуер по поръчка - за управление или контрол на производството, автоматизация на съществуващите машини в производството.

Предлагат се и пропускни системи за контрол на достъпа и работното време, на базата на електронни карти за достъп (RFID) и софтуер за управлението им, ползващ база данни за натрупване на транзакциите. Дава се възможност за получаване на информация в реално време, чрез Интернет.

„Полипрес“ разработва и Andorid приложения за работа с смартфони и таблети.

Сред предлаганите продукти са и системи за видеонаблюде-ние и контрол, компютърно базирани, с възможност за ползване и през Интерне; поддържане на компютърни системи и софтуер, бази данни, сървърни системи. разработване на харду-ер/софтуер за микроконтролери (микропроцесорни системи) за наблюдение и управление на процеси в производството.

„Полипрес“ предлага консултации в областта на софтуер/хардуер инженеринга и автоматизацията, съобразени с ва-шият бизнес, нужди и изисквания; консултации и продажба на софтуер от водещи компании като Adobe, Corel, Microsoft, NOD и др.

Пазари

Клиенти на „Полипрес“ са фирми в габровския регион и България. Продукцията им присъства и в Европа чрез работата на полиграфическия комплекс за швейцарски, немски и английски фирми.

Дестинация Успех

Надежда Любенова и Краси Мирчев от "Полипрес" са сред съвременните габровски предприемачи, които се включиха с видеоинтервю в проекта „Дестинация Успех. П.К. 5300“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово. Проектът се реализира по Програма "Младежки дейности" с финансовата подкрепа на Община Габрово. Гледайте видеоинтервюто в сайта biz.gabrovo.net.

Източници

www.polypress.info