СТС Инвест Холдинг

От Gabrovowiki
Обща информация
Дейност Холдингова структура
Телефон +359 (66) 817 403
Адрес 5300 гр. Габрово
Уебсайт www.sts.bg
Електронна поща -
Основаване 1990
Управител(и) Деян Тодоров
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

СТС е една от първите частни фирми в Габрово. Холдинговата структура е със затворен производствен цикъл и производствени предприятия с различен предмет на дейност.

Обща информация

Началото на СТС е поставено от четирима научни работници от Техническия университет в гр. Габрово, които на 04.04.1990 г. създават една от първите частни фирми в града като събирателно дружество. Осем години по-късно, на 05.01.1998 г. е пререгистрирано като дружество с ограничена отговорност и получава името СТС Инвест Холдинг.

Производствените и търговски звена на фирмата са разположени на 100 хил.кв.м. площ.

Производство

“СТС Инвест Холдинг” АД е холдингова структура със затворен производствен цикъл, включваща множество производствени предприятия с различен предмет на дейност:

  • Инвеститорска дейност;
  • Производство на гъвкави меки опаковки;
  • Мебелно производство;
  • Производство на елементи на автоматиката;
  • Производство на машини за козметичната и хранително-вкусовата промишленост, машини за производство на ламинат-ни туби;
  • Разработка и внедряване на софтуерни продукти;
  • Транспортна дейност;
  • Производство на фото-полимерни клишета.

Пазари

“СТС Инвест Холдинг” АД развива външнотърговска дейност със Западна и Централна Европа, Западна Африка, Близкия и Далечния Изток, Средна Азия и САЩ.

Дестинация Успех

Деян Тодоров от “СТС Инвест Холдинг” АД е сред съвременните габровски предприемачи, които се включиха с видеоинтервю в проекта „Дестинация Успех. П.К. 5300“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово. Проектът се реализира по Програма "Младежки дейности" с финансовата подкрепа на Община Габрово. Гледайте видеоинтервюто в сайта biz.gabrovo.net.

Източници

www.sts.bg