Кера Априлова

От Gabrovowiki
Статията е отпечатана в "Априловски свод", Научноинформационен център "Българска енциклопедия" при БАН, Петрана Колева, 2009 г.
Обща информация
Роден неизв.
Починал неизв.
Дейност учител
Logo gabrovodaily.jpg Logo fbpage.jpg

По-голяма сестра на Васил Априлов. Баба на войводата на Габровската чета Цанко Дюстабанов. По искане на Васил Априлов събира народни песни от Габрово.

Биография

Кера Евстатиева Априлова (Кера Евстатиева Априлова-Дюстабанова) (неизв.) — по-голяма сестра на Васил Априлов. Сведенията за нея са много оскъдни. Омъжва се за габровския чорбаджия Цанко Станьов Дюстабанов. Синът им Христо Цанков Дюстабанов е баща на войводата Цанко Дюстабанов и учителя Васил Хр. Дюстабанов — внуци на Кера. Съпругата на Христо — Рада Досева, е близка сродница на Николай Ст. Палаузов. Очевидно Кера е познавала добре просветната дейност на брат си и неговия пръв съратник. Известни са две писма на В. Априлов до нея. От едното (датирано 18 август 1839) става ясно, че тя събира и вече му е изпращала народни песни; от тях той получил само пет (другите вероятно са се загубили). Молбата му е да възстанови загубените, специално да издири песни, с които се съпровожда обичаят ладуване (той сам помнял две от тях), а също и песни „за сгудеж, за любов, за сватба и прочея [...] и дето гадаят и пеят по Коляда или колядоват“ (с. 304). Интересува се и дали племенниците му ходят на училище; дожаляло му, като разбрал, че ги дали „на занаят“, и поръчва: „Оставете ги да ся учат, доде изучат сичкото, що учат в Габрово, чи тогис да видим, ако е нужно да ся доучват в друго място [...] Учението сякога ще им потреба и не е загубено“ (с. 305). В другото писмо (от 10 април 1846) Априлов споделя със сестра си как вижда бъдещето на братовия си син Николай Никифоров Априлов и изразява надежда, че тя ще поеме грижата да избере в Габрово момиче, подходящо за бъдеща съпруга на племенника му, което своевременно да се изучи. Обикновено писмата на Априлов се отличават с категоричен, уверен, авторитетен тон. В писмата до Кера се разкриват, макар и сдържано, вълненията на човек, който милее за родствениците си и има нужда от тяхната близост и опора.


От двете Априлови писма личи, че Кера е отговаряла на брат си — той споменава за нейни писма от 13 септември 1838 и 29 юни 1839. През лятото на 1846 тя му гостува в Одеса. В писмо до Неофит Рилски от 15 октомври същата година Цв. Самарджиев му съобщава: „Днес си дойде на г. Априлова сестра му Кера, която от два месеци напред отиде в Одеса да види брата си, и казва какво мутлък (непременно — б. м., П. К.) имал намерение напролет да си дойде в Габрово да умре“ (Цит. по: Шишманов I, с. 223).

Източници

Априловски свод. Съст. Петрана Колева. София, Научноинформационен център "Българска енциклопедия", 2009, с. 34